متن آهنگ چه چه از تی ام بکس

تکست موزیک جدید : چه چه از تی ام بکس
Lyrics New Music: Cha Cha by TM Bax

متن آهنگ چه چه تی ام بکس

اَ اون دورا میاد بو تو
زومن گرگا همه رو تو
اکیپ همه لات و لوتو
یعنی تو فقط بزن سوتو
این فیکارو اَ من دور کن
فقط اورجینالا رو جور کن
یه لحظه منو بو کن
بوی موفقیته چشم حسودارو کور کن
الان من رسما توپم
تازه رسیدم فضا بودم
تکون بده بمونم
حالی بده به مودم
تیپم سر تا پا سیاه
که مچ کنم با فانتزیام
زنه خونه بود دورم زیاد
ولی این * با بیل و کلنگ میان
ولومو بده تا ته ته
تکون بده بگم به به
کاری کن بزنم چه چه
کاری کن بزنم چه چه
ولومو بده تا ته ته
تکون بده بگم به به
کاری کن بزنم چه چه
کاری کن بزنم
چه چه چه چه
کاری کن بزنم
چه چه چه چه
کاری بکن بزنم چه چه
بابا وِیی بدنتو حول کردی همه رو تو
بابا وِی با اون بدنتو حول کردی همه رو تو
papi ey
کنترلو
از دست ندی کنترلو
papi ey
کنترلو
از دست ندی کنترلو

امشب کسی نمیمونه سرپا
غرق میکنیم ما همه دردا
میبرم تو رو رو ابرا
آسمونیم ما تا فردا
اکیپم لوتی و گنگ گنگ
رو استیلمون همه هنگن
امشب نتورالا هم پلنگن
ولی واسه من نگیر تو سنگر
هی نپرس هستیم ما چند چند
میکوبم روی تو پرچم
در بیار منو از پنچر
حالا کاری کن بزنم چه چه
ولومو بده تا ته ته
تکون بده بگم به به
کاری کن بزنم چه چه
کاری کن بزنم چه چه
ولومو بده تا ته ته
تکون بده بگم به به
کاری کن بزنم چه چه
کاری کن بزنم
چه چه چه چه
کاری بکن بزنم
چه چه چه چه
کاری بکن بزنم چه چه
بابا وِیی بدنتو حول کردی همه رو تو
بابا وِی با اون بدنتو حول کردی همه روتو
papi ey
کنترلو
از دست ندی کنترلو
papi ey
کنترلو
از دست ندی کنترلو
مهم نی باشم‌ سوبر های
یه چرخ میرم بالودر فایت
بوجور کش تو‌ پوکر نایت
میرم بالا تر از ویلبر رایت
غریبه باشه پس کنسل جم
خودیا همه منزل من
چوریا ‌اگه بد قلقن
سیبیلام بگو ‌دنده بدن فوریا
اینجا بینمون همه طیف هه
بر قرارن سر کیفن

دوستاتو‌ بیار حیفن
هواشونو‌دارم صیفن
میگن حرف پر پشتت
وقت ندارم برا بول شت
شاهین همینه این مدلشه
طوری نکنین حالش یه طوری بشه
ولومو بده تا ته ته
تکون بده بگم به به
کاری کن بزنم چه چه
کاری کن بزنم چه چه
ولومو بده تا ته ته
تکون بده بگم به به
کاری کن بزنم چه چه
کاری کن بزنم
چه چه چه چه
کاری کن بزنم
چه چه چه چه
کاری کن بزنم چه چه
اگه این بیت تو رو نگرفت من تو رو میگیرم جیگر

دیدگاه خود را بگذارید