نتایج آرشیو " اسفند 99 "

متن آهنگ نگاه استایل گنگو (‌نگاه استیل گنگو،‌نگاه ترکیب و رنگو)

متن آهنگ نگاه استایل گنگو (‌نگاه استیل گنگو،‌نگاه ترکیب و رنگو)

متن آهنگ نگاه استایل گنگو (‌نگاه استیل گنگو،‌نگاه ترکیب و رنگو)

 

مهراد:

تخته گاز فک یه ریز

پا به سقت و دست به میز

حال خراب و بحث یه ریز

هرجا رفتی هفته نیست

چپ و چوله کج دهن

لم بده، له ِ بدن

شب بیستا شات با عربده

داد زدیم .. خاره عقربه

نگاه استیل گنگو

نگاه ترکیبو رنگو

نگاه ابهت مردو

خش میندازه قلبو

عشق است دادا دست خوش

سعی کن باشی تهش خوش

نمیارزه به سگ دوش

خوش حال باشو و سر خوش

کورس:

کاکو بزن بکوب تا که بلرزه توم

تا که بشم چه توپ

چشم نزننمون بزن به چوک

سیمو بزن برار گازو بدم فشار

یکو برم هزار

میخوان از روشون رد نشم برن کنار

سامان:

من نمیام، تو بیا

بدجوری توهم شدیا

معلم شاگردیم، فولیا…

زر بزنی زنگ میزنم اولیا

شانسی هم نی،‌علمیه گلم

یه نمه اسکلم،‌ولی تکنیکی پرم

میگن رو ارثیه شلم

من فقط هستم پیگیر خودم

نئشه نیستم رو دود و بنگ

شات و کوکتل لای کلوخ و سنگ

شیکم گنده با بلوز تنگ

تخ.ته وقتی بهت میگن ستون گنگ

چِت و چال دنبال برگای گلی

هر ساعتی…، هرجایی شلی

انرژی من مثه امثال تو نی

میرم هشتاد راه با داف هفتاد و نهی

ویلی ویلسون،‌تپله کش (Cache)

صد در صد اکی با موجی

یه جوری میزنم بخوره تهش

تو این مایه ها که بکنه غش

الان رسید خبر، دارن میان یه تیم قدر

بگیر بشین فقط،‌کلشو بریز وسط

کورس:

کاکو بزن بکوب تا که بلرزه توم

تا که بشم چه توپ

چشم نزننمون بزن به چوک

سیمو بزن برار گازو بدم فشار

یکو برم هزار

میخوان از روشون رد نشم برن کنار

123 ...«