متن آهنگ BTS Permission To Dance

تکست موزیک جدید : اجازه رقصیدن از بی تی اس
Lyrics New Music: Permission To Dance by BTS

It’s the thought of being young
When your heart’s just like a drum
Beating louder with no way to guard it
When it all seems like it’s wrong
Just sing along to Elton John
And to that feeling, we’re just getting started

این خیال جوون بودنه
وقتی قلبت درست مثل طبل‌ میتپه
بلند و بلندتر میتپه و نمیشه نگهش داشت
وقتی به نظر میاد که همش اشتباهه
فقط با التون جان بخون
و با اون حس، ما تازه داریم شروع میکنیم

[Jimin, Jin]
When the nights get colder
And the rhythms got you falling behind
Just dream about that moment
When you look yourself right in the eye, eye, eye
Then you say
وقتی شبها سردتر میشن
و از ریتم عقب میفتی
فقط در لحظه رویاپردازی کن
وقتی با خودت نگاه میکنی
بعدش میگی
Chorus: Jung Kook, V
I wanna dance
The music’s got me going
Ain’t nothing that can stop how we move yeah
Let’s break our plans
And live just like we’re golden
And roll in like we’re dancing fools
من میخوام برقصم
موزیک منو وادار به حرکت میکنه
چیزی نیست که مانع رقصیدن ما شه
بیا برنامه هامونو بیخیال شیم
و جوری زندگی کنیم که انگار موفقیم
و جوری خودمونو نشون بدیم که انگار از دنیا فارغیم

Post-Chorus: Jimin, RM, Jin

We don’t need to worry
‘Cause when we fall we know how to land
Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight
‘Cause we don’t need permission to dance

نیاز نیست نگران باشیم
چون وقتی سقوط میکنیم میدونیم چطور به زمین بشینیم
نیاز به حرف زدن نیست، فقط انجامش بده، امشب
چون ما برای رقصیدن نیازی به اجازه نداریم

Verse 2: j-hope, SUGA

There’s always something that’s standing in the way
But if you don’t let it faze ya
You’ll know just how to break
Just keep the right vibe yeah
‘Cause there’s no looking back
There ain’t no one to prove
We don’t got this on lock yeah

همیشه یه چیزی هست که مسیرو بند بیاره
اما اگه نذاری شوکت کنه
میدونی چطور ازش بیرون بیای
فقط حس و حال درست داشته باش
چون برگشتی در کار نیست
کسی نیست که بخوای چیزیو بهش ثابت کنی
کنترلش دست ما نیست، آره

Pre-Chorus: V, Jung Kook, Jimin

The wait is over
The time is now so let’s do it right
Yeah we’ll keep going
And stay up until we see the sunrise
And we’ll say

زمان انتظار تموم شده
وقتش الانه پس بیا درست انجامش بدیم
آره ما به جلو رفتن ادامه میدیم
و تا دیدن طلوع آفتاب بیدار میمونیم
و میگیم

Chorus: V, Jin

I wanna dance
The music’s got me going
Ain’t nothing that can stop how we move yeah
Let’s break our plans
And live just like we’re golden
And roll in like we’re dancing fools

من میخوام برقصم
موزیک منو وادار به حرکت میکنه
چیزی نیست که مانع رقصیدن ما شه
بیا برنامه هامونو بیخیال شیم
و جوری زندگی کنیم که انگار موفقیم
و جوری خودمونو نشون بدیم که انگار از دنیا فارغیم

Post-Chorus: Jung Kook, j-hope, Jimin

We don’t need to worry
‘Cause when we fall we know how to land
Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight
‘Cause we don’t need permission to dance
نیازی به نگرانی نداریم
چون وقتی سقوط میکنیم میدونیم چطور به زمین فرود بیایم
نیاز به حرف زدن نیست، فقط انجامش بده، امشب
چون ما برای رقصیدن نیازی به اجازه نداریم
Bridge: Jin, Jung Kook

Da na na na na na na
Da na na na na na na
Da na na na na na na
No, we don’t need permission to dance
Da na na na na na na
Da na na na na na na
Da na na na na na na
دَ ن َ نَ نَ نَ نَ
نه ما به اجازه برای رقصیدن نیاز نداریم
دَ ن َ نَ نَ نَ نَ

Pre-Chorus: Jimin, V

Well let me show ya
That we can keep the fire alive
‘Cause it’s not over
Till it’s over say it one more time
Say
خب بذارین بهتون نشون بدم
که میتونیم آتش را زنده نگه داریم
چون تمام نشده
تا تمام نشده یه بار دیگه بگویید.
Chorus: Jung Kook, Jimin

I wanna dance
The music’s got me going
Ain’t nothing that can stop how we move yeah
Let’s break our plans
And live just like we’re golden
And roll in like we’re dancing fools
من میخوام برقصم
موزیک منو وادار به حرکت میکنه
چیزی نیست که مانع رقصیدن ما شه
بیا برنامه هامونو بیخیال شیم
و جوری زندگی کنیم که انگار موفقیم
و جوری خودمونو نشون بدیم که انگار از دنیا فارغیم
Post-Chorus: Jin, SUGA, V, Jung Kook

We don’t need to worry
‘Cause when we fall we know how to land
Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight
‘Cause we don’t need permission to dance
نیازی به نگرانی نیستیم
چون وقتی سقوط می کنیم ، می دانیم چگونه فرود بیاییم (ما می دانیم چگونه فرود بیاییم)
نیازی به صحبت کردن نیست ، فقط امشب پیاده روی کنید (اوه)
چون ما برای رقصیدن به مجوز احتیاج نداریم

دیدگاه خود را بگذارید